Обява

Обява

26/01/2024

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ АД, ЕИК 201009171

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 227,04KWP, В ПИ 02734.25.56 ПО KK И КР НА С. БАНЯ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА, ОБЛ. СЛИВЕН

За мнения и становища:

 

РИОСВ– Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, гр. Стара Загора, пощенски код 6000, тел: 042/ 692 200; e-mail: office@stz.riew.gov.bg

Angel's Estate S.A. Имате ли навършени 18 години? Angel's Estate S.A. Ние подкрепяме отговорната консумация. Моля, потвърдете, че сте над 18-годишна възраст преди да продължите към нашия сайт.