Обява

Обява

23/05/2024

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ АД, ЕИК 201009171

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Закупуване на машини и технологично оборудване за винопроизводство за Винарска изба „Ейнджълс Естейт“ АД, находяща се в село Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Предвижда се закупуване на:

Полуавтоматичен депалетизатор- 1 бр

Автоматизирана машина за измиване, бутилиране и затваршне на тихи вина в стъклени бутилки- 1 бр.

Микрофилтрираща станция с автоматична СIP система- 1 бр.

Елеватор за тапи- 1 бр.

Машина за измиване и подсушаване на бутилки- 1 бр.

Капсул машина- 1 бр.

Етикираща машина- 1 бр.

Автоматична кашонираща машина- 1 бр.

Автоматичен палетизатор- 1 бр

За мнения и становища: 

РИОСВ– Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, гр. Стара Загора, пощенски код 6000, тел: 042/ 692 200; e-mail: office@stz.riew.gov.bg

23.05.2024 г.

С. Баня

 

Angel's Estate S.A. Имате ли навършени 18 години? Angel's Estate S.A. Ние подкрепяме отговорната консумация. Моля, потвърдете, че сте над 18-годишна възраст преди да продължите към нашия сайт.